Baner srbauto

geser sindikat

miamare sindikat

Promotivni skup sindikata

21.12.2010. u Beogradu, u nadzorništvu za kablovsku mrežu Senjak, održan je promotivni skup našeg sindikata. Na skupu su radnici ovog nadzorništva upoznati sa programom rada i namerama koje sindikat želi da sprovede kako bi se poboljšao materijalni status radnika pogotovo onih sa niskim nivoima raspoređenosti. U konstruktivnom dijalogu su postavljena mnoga pitanja na koje bi sindikat trebalo da nađe rešenja kako bi u potpunosti odgovorio na predstojeće događaje koji će u budućnosti značiti prekretnicu u radu kompanije. Predstavnici sindikata su upoznali zaposlene o tehničkim delovima organizacije, načinu naplate članarine kao i drugim detaljima vezanim za rad sindikata.